Θερμοκήπιο από πλαστικά μπουκάλια

Σχέδια

Επιλέξαμε το παρακάτω σχέδιο:
[Plastic bottle greenhouse]

Άλλες κατασκευές που έχουν γίνει και θα συμβουλευτούμε για τεχνικές:
[Plastic bottle green-house build guide]
[Greenhouse documents]

Συλλογή μπουκαλιών

Για τη συλλογή των μπουκαλιών χρησιμοποιούμε μια κατασκευή από παλέτες, η οποία θα χρησιμοποιηθεί αργότερα ως κομποστοποιητής. Η κατασκευή βρίσκεται έξω από το κυλικείο του Φυσικού (Βούτες) και περιμένει τα περισσευούμενα μπουκάλια σας.

Φωτογραφίες από την πρόοδο της κατασκευής

[Θεμέλια]

Κάλεσμα για συμμετοχή στις εργασίες

Download (PDF, 1.23MB)

One Response

  1. Θερμοκήπιο από πλαστικά μπουκάλια‏

    [...] για τα σχέδια και το πως ξεκίνησε το project στην ιστοσελίδα [...]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.