Πληροφορίες

Ποια είναι τα Ζιζάνια;

Η Ομάδα Καλλιέργειας «ΖΙΖΑΝΙΑ», που δραστηριοποιείται από τον Οκτώβρη του 2011, αποτελεί πολιτιστική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ). Εφαλτήριο για τη δημιουργία της υπήρξε η ανάγκη εφαρμογής μεθόδων περιαστικής καλλιέργειας με στόχο τη διατροφική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων μελών. Τα ενδιαφέροντα της ομάδας δεν άργησαν να επεκταθούν και προς την κατεύθυνση της γεωργίας με γνώμονα την οικολογική ευαισθησία και συνείδηση. Το πανεπιστήμιο επιτρέποντάς μας τη χρήση μέρους των εκτάσεών του στις Βούτες, στέκεται δίπλα μας και στεγάζει αυτήν την προσπάθεια (Απόφαση Συγκλήτου 304ης/19-07-2012).

Η ομάδα δημιουργήθηκε από φοιτητές του ΠΚ με κοινούς προβληματισμούς και ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα ζωής στο σύγχρονο, ανεπτυγμένο κόσμο.  Εμπνέεται από την ανάγκη για την προώθηση της κοινωνικής και επιστημονικής συνεργασίας, καθώς και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με βάση το κοινό όφελος και όχι το ατομικό συμφέρον. Με διάθεση παιδευτική και εξερευνητική πειραματίζεται με μεθόδους και τεχνικές, ευελπιστώντας πως η παραγόμενη πρακτική και θεωρητική της γνώση, θα οδηγήσει σε ένα βιώσιμο μοντέλο, το οποίο θα δύναται να υιοθετηθεί εύκολα από την κοινωνία.

Σκοπός της ομάδας

Βασικός σκοπός είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτά επαρκή γνώση και εμπειρία σε οικολογικές μεθόδους καλλιέργειας, ώστε να μπορεί να ορίζει ο ίδιος τη διατροφή του.  Επιδιώκουμε, παράλληλα, να προάγουμε την οικολογική συνείδηση, τόσο στις πρακτικές καλλιέργειας όσο και στην καθημερινή ζωή των συμπολιτών μας.

Πέραν αυτού, δεν παύουμε να οραματιζόμαστε και να επιδιώκουμε τη διάνοιξη ενός διαύλου ανταλλαγής μεταξύ των ανθρώπων της πόλης και αυτών της υπαίθρου, ο οποίος ξεπερνά τα στενά όρια της ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών. Αντιλαμβανόμαστε ότι το να βρούμε και πάλι τον τρόπο να συζητάμε, να μοιραζόμαστε και να συνυπάρχουμε μέσα από τη συμμετοχή μας στην ομάδα, δεν αποτελεί μόνο προσωπικό στοίχημα για τον καθένα αλλά και απαραίτητο συστατικό για να αναδυθεί ο αληθινός κόσμος που επιθυμούμε.

Δραστηριότητες

Οι τρέχουσες ασχολίες μας περιλαμβάνουν:

  • Δημιουργία τράπεζας σπόρων για τη διατήρηση ντόπιων ποικιλιών
  • Οικολογική καλλιέργεια με γνώμονα τη διατροφική ανεξαρτησία και τον πειραματισμό με ποικίλα είδη
  • Πειραματισμός με μεθόδους αστικής καλλιέργειας (όπως κατασκευή παρτεριών από ανακυκλώσιμα υλικά, διαμόρφωση χώρων, κομποστοποίηση κ.ά.)
  • Διαμόρφωση ανοιχτού χώρου συναντήσεων για συλλογικότητες στις Βούτες
  • Διενέργεια σεμιναρίων
  • Ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας παραγωγών και καταναλωτών βασισμένου στο διαδίκτυο. Περισσότερες λεπτομέρειες
  • Πειραματισμός με την κατασκευή οικολογικών μέσων για τις καθημερινές μας ανάγκες (όπως ηλιακοί φούρνοι, ανεμογεννήτριες, κλπ.)
  • Φυσική δόμηση
  • Διευρευνητικές πεζοπορίες στη φύση. Επανασύνδεση με την ζωή στην ύπαιθρο.
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια και δραστηριότητες άλλων ομάδων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να πάρετε μία γεύση για τον ενδεικτικό προγραμματισμό μας του φετινού έτους.

Συνεργασίες

Το εγχείρημά μας πλαισιώνεται και υποστηρίζεται δυναμικά από καλλιεργητές με πλούσιες γνώσεις σε μεθόδους οικολογικής καλλιέργειας, καθώς επίσης κι από καθηγητές που συμμετέχουν σε αντίστοιχες δράσεις σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μεταφέροντάς μας την πολύτιμη εμπειρία τους. Παράλληλα, η κοινότητα του Πελίτι μας εφοδιάζει με πολύτιμες γνώσεις και σπόρους ντόπιων ποικιλιών, τους οποίους έχουμε την ευθύνη να πολλαπλασιάζουμε και να διαθέτουμε εξίσου απλόχερα.

Στο χώρο του πανεπιστημίου, σημαντική συνεργασία έχουμε αναπτύξει με το Labaki σε θέματα τεχνολογικά και τις Πολιτιστικές Ομάδες του ΠΚ, με τις οποίες οργανώνουμε συχνά από κοινού ανοιχτές εκδηλώσεις.

Παράλληλα, η ομάδα δεν παύει να είναι μία εθελοντική οργάνωση ποικίλων ενδιαφερόντων. Στο πνεύμα αυτό, στεκόμαστε σύμμαχοι σε εγχειρήματα που συνάδουν με τη φιλοσοφία μας, ακόμη και αν δεν εμπλέκουν το χώμα. Επιθυμούμε να αναπτύξουμε συνεργασίες με γεωργούς, μελετητές, επιστήμονες, ΚΠΕ (κέντρα περιβαλλοντικές εκπαίδευσης),  ομάδες και συλλόγους ανεξαρτήτως τομέα, πρόθυμους να συμμετέχουν σε ένα κοινωνικό δίκτυο ανιδιοτελούς αλληλοπροσφοράς.

Κοινωνικός Προσανατολισμός

Ευελπιστούμε το εγχείρημά μας να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα διατροφικής ανεξαρτησίας και γεωργικής συνείδησης στις παρούσες δύσκολες συγκυρίες. Προσδοκούμε να δείξουμε ως φοιτητές (και ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα) στους συνανθρώπους μας ότι η καλλιέργεια του μυαλού συνάδει με την καλλιέργεια της γης και ενδυναμώνει τις ανθρώπινες σχέσεις.

Στοχεύουμε στη διαμόρφωση ενός  κόμβου ενδιαφερομένων που θα δώσει την ευκαιρία να προκύψουν νέα πρότυπα συνεργασίας και υγιούς καλλιέργειας της γης. Δεν επιθυμούμε μόνο τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης στην τοπική αγροτική κοινότητα, αλλά και τη συμμετοχή και τη συνεργασία της, κάτι που θα επιτρέψει την αμεσότερη εφαρμογή της γνώσης στην αγροτική παραγωγή. Θεωρούμε ότι η (υπερ)εκμετάλλευση της γης που αποβλέπει σε βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη πρέπει να σταματήσει, αποτρέποντας έτσι την διαρκή περιβαλλοντική υποβάθμιση, και να αντικατασταθεί από βιώσιμες πρακτικές με σεβασμό προς το περιβάλλον. Τέτοιες πρακτικές δε δύναται πλέον να διαχειρίζονται το περιβάλλον αποσπασματικά, αλλά πρέπει να το μελετούν στην ολότητά του ως ενιαίο αλληλοεξαρτώμενο οικοσύστημα, αποβλέποντας στη διατήρηση της ισορροπίας και της αειφορίας.

Όντας σε επαφή με ανθρώπους εκτός Πανεπιστημίου (μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων και συνεργασιών με συλλόγους αντίστοιχων ενδιαφερόντων), επιδιώκουμε να διευκολύνουμε την καλλιέργεια εντός του αστικού περιβάλλοντος για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε

Η ομάδα μας, από τη σύστασή της, είναι ανοιχτή προς κάθε ζιζάνιο και λειτουργεί με ανοιχτές συνελεύσεις. Η συμμετοχή στις δραστηριότητές της δεν απαιτεί εγγραφή ούτε και συνδρομές.

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στις δραστηριότητες, αρκεί να ενημερώνεστε από την αρχική σελίδα για τις προσεχείς συναντήσεις. Σημειώστε ότι οι συναντήσεις δε γίνονται σταθερά στο ίδιο μέρος. Επίσης, μπορείτε να ενημερώνεστε με email αν εγγραφείτε στη λίστα ενημέρωσης.

Εάν θέλετε να συμμετέχετε στις συνελεύσεις, μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ για την ώρα και το μέρος. Τίποτα από όσα κάνουμε δεν είναι αυστηρά προδιαγεγραμμένο. Κατά τις συνελεύσεις αποφασίζονται οι δραστηριότητες και ο προσανατολισμός της ομάδας . Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι προκειμένου να συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις.

Επίσης, εάν θέλετε να προτείνετε κάτι ή γενικά να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, αναζητήστε εδώ τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας.