18/10 – Φύτεμα λαχανικών & Σπορά χόρτων

 

Σάββατο 18/10 στο χωράφι

11:00
Φύτεμα χειμερινών λαχανικών και σπορά ήμερων και άγριων χόρτων

~14:00
Φαγητό στο χωράφι
(Η ομάδα μας θα προσφέρει κάποια φαγητά όποιος θέλει μπορεί να συμπληρώσει)